Referenser

Referenser

Här kommer olika projekt att presenteras. Sidan uppdateras kontinuerligt - Du håller väl utkik! 

 

Ta kontakt ifall du har frågor kring lösningarna som är presenterade nedan.

 

Ett välfungerande system innehåller så mycket mer än bara det synliga på utsidan. Genom att optimera till exempel tankstorlek och automatik kan du få ut mycket mer av systemet! 

Elpaneler #1

Elpaneler för eget bruk och försäljning av el. Följ med elproduktionen enkelt via telefonen. 

Egnahemshus #1

En vanlig lösning för ett egnahemshus är 3 paneler. I detta fall är panelerna placerade på stativ för att optimera solinstrålningen. 

Här har man kompletterat ett bergvärmesystem.

Egnahemshus #2

Ett annat objekt där helhetslösningen består av 4 paneler installerade på stativ. 

Också här har man kompletterat ett bergvärmesystem.

Egnahemshus #3

I detta fall ersatte man oljeuppvärmning med vedeldning och solfångare.

Tack vare solfångarna behöver man inte elda under perioden maj -september.

Egnahemshus #4

En av de senaste installationerna. Vedeldning har kompletterats med plana solfångare.

Egnahemshus #5

Här har man man kompletterat ett värmesystem med fliseldning.

Värmen förs till huvudobjektet via en kulvert.  

EHH OKT 4.1.1

Bondgård #1

Solfångarna har installerats med optimal lutning för att maximera solinstrålningen på vår och höst. På så vis minskas behovet av flis.

 

Här har man kompletterat ett värmesystem med fliseldning.

Kontakta oss

Sunsave
Jungsundvägen 518
65730 Jungsund

040 8607113

info@sunsave.fi

SunSave logo